გვარები კახეთში


გვერდელაშვილი - თელავი, ნაფარეული

 

გაბაშვილი – ახალსოფელი, თელავი, საგარეჯო, საქობო, სიღნაღი

 

გაბახაძე – ახაშენი, მუკუზანი

 

გაბაძე – გურჯაანი, ვარდისუბანი, ვაჩნაძიანი, თელავი, კართუბანი, ლაგოდეხი, ლელიანი, ყვარელი, მაწიმი

 

გაბიდაური – თიანეთი, კვერნაულები, მაგრანეთი, ნაქალაქარი

 

გაბიტაშვილი – გურჯაანი, ველისციხე, ვეძათხევა, ვეჯინი, თოლენჯი, მაჩხაანი, სიმონიანთხევი, ძირკოკი, ჭაბუკიანი

 

გაბოშვილი – გურჯაანი, ვეჯინი, ძირკოკი, ჭანდარი

 

გაბრაშვილი – ვაქირი

 

გაბრელაშვილი – ბადიაური, ბოგდანოვკა, მანავი,  საგარეჯო, ყანდაურა

 

გაბროშვილი – თოხლიაური, მანავი, პატარძეული, საგარეჯო, სანავარდო

 

გაბრუაშვილი – გურჯაანი, ველისციხე, თელავი, ყიტაანი

 

გაბუნიძე – შაშიანი, ძირკოკი

 

გაგანაშვილი – ახმეტა, თელავი, წინანდალი, ჭიკაანი

 

გაგელაშვილი – საგარეჯო

 

გაგნაშვილი – ახმეტა

 

გაგნიაშვილი – ნინოწმინდა, საგარეჯო, წყაროსთავი

 

გაგნიძე – აკურა, აფენი, ახალსოფელი, ახალშენი, ახმეტა, თელავი, ლაგოდეხი, მაწიმი, ოჟიო, პატარა გორი,  რაჭისუბანი, რუისპირი, ყვარელი, შალაური, შაქრიანი

 

გაგოიძე – ალვანი

 

გაგუნაშვილი – ახმეტა, თელავი

 

გავაკეთაშვილი – კონდოლი

 

გავარდაშვილი – ალავერდი, ახმეტა, თელავი, ოჟიო, ქისტაური

 

გავაშელიძე – თელავი, ყვარელი, წინანდალი

 

გაიმარჯაშვილი – ბადიაური, გურჯაანი   

 

გაიმარჯვაშვილი – ბადიაური, ველისციხე, ყანდაურა

 

გაიპარაშვილი – ართანა, თელავი

 

გალახვარიძე – კისისხევი, კონდოლი, თელავი

 

გამდლიშვილი – ბაკურციხე, კარდანახი

 

გამიაშვილი – არტანი, ახმეტა, გოჯიაანები, თელავი, თიანეთი, იარაჯულები, საკობიანო, ყვარელწყალი, წიკვლიაანთკარი

 

გამილაღდიშვილი – თელავი, ოჟიო

 

გამტკიცულაშვილი – გულგულა, თელავი, მანავი, ნაფარეული

 

გამხარაშვილი – ართანა, ლაფანყური, შრომა

 

გამხვეტელაშვილი – თელავი, კონდოლი, შაშიანი

 

განგლიძე – ბოლოკიანი, კართუბანი, ულიანოვკა

 

განჯაშვილი – საგარეჯო

 

განჯელაშვილი – გურჯაანი, ველისციხე, ჩუმლაყი [ახალსოფელი]

 

გარაშვილი – ახმეტა, თელავი, თიანეთი, ლაფანყური, საკობიანო, ფშაველი, ქედი

 

გარიშვილი – მაჩხაანი, სიღნაღი

 

გარსევანიშვილი (გარსევანაშვილი) – ახაშენი, გურჯაანი, გავაზი, ველისციხე, თელავი, იყალთო, ოზაანი, შილდა, ყვარელი, ჭანდარი

 

გარსენიშვილი - დედოფლისწყარო, ოზაანი

 

გარსევანიძე – ალვანი, ახმეტა, ველისციხე, წყაროსთავი

 

გარსიაშვილი – საგარეჯო

 

გარშაულაშვილი – ახმეტა, თელავი, თიანეთი, მატანი, ფშაველი

 

გაუარაშვილი – ართანა, ახმეტა, ბაბანეური, კურდღელაური, თელავი, ნაფარეული, ფშაველი, ქისტაური

 

გაურაშვილი – თელავი, ნაფარეული, სანიორე, შალაური

 

გაურგაშვილი – ახმეტა, დუისი, ბაბანეური, ბირკიანი, ერისიმედი, თელავი, ყვარელი, წინუბანი, ჯოყოლო

 

გაფრინდაული – ალვანი

 

გაძვერაშვილი – ველისციხე

 

გაწირიძე – ალვანი, ლალისყური

 

გახუაშვილი – ახმეტა, საკობიანო, ჯაფარიძე

 

გახუტაშვილი - ახმეტა

 

გახუტელაშვილი – ასკილაური, გომბორი, თელავი, საგარეჯო, შილდა

 

გახუტიშვილი – აწყური, ახმეტა, თელავი, იყალთო, კურდღელაური, ფშაველი, შალაური, ხოდაშენი

 

გეგელიძე – თელავი

 

გედეშური – ახმეტა, თიანეთი

 

გედეხაური – ახმეტა, თიანეთი, სიონთგორი, შახვეტილა

 

გეზელიშვილი – ჭიკაანი

 

გეთიაშვილი – ახაშენი, გურჯაანი, ველისციხე, კაკაბეთი, კარდანახი, კაჭრეთი, მახარაძე, ჩუმლაყი, ჯიმითი

 

გეთაშვილი – გურჯაანი?

 

გელდიაშვილი – ახმეტა, თელავი, ნაფარეული, ხოდაშენი

 

გელიკაშვილი – გურჯაანი, ვეჯინი

 

გელიკოშვილი – ახალსოფელი, ბოგდანოვკა, შიბლიანი, ჩუმლაყი

 

გელიტაშვილი – ველისციხე

 

გელუკაშვილი – გავაზი, კაჭრეთი

 

გემაზაშვილი – ვაზისუბანი, თელავი, კურდღელაური, წინანდალი

 

გენგაშვილი – თელავი, საგარეჯო

 

გერგაული – ახმეტა

 

გერგეშელიძე – ვანთა, თელავი

 

გერგიშვილი – ახმეტა, თელავი, კონდოლი, წითელწყარო

 

გერმანიშვილი – თელავი, იყალთო, ლაგოდეხი, ფშაველი

 

გესლაიძე – ალვანი, ახმეტა

 

გვარიძიშვილი –პატარძეული

 

გველუკაშვილი – გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ვეჯინი, კარდანახი, ჩუმლაყი, ძირკოკი, ჭანდარი

 

გვიმრაძე –  ახმეტა, თელავი, ნაფარეული, ფშაველი, ყვარელი, შილდა, ჭიკაანი

 

გვრიტიშვილი - არხილოსკალო,  დედოფლისწყარო, თელავი, თიანეთი, მუკუზანი, ქედი, ყვარელი

 

გვრიტიძე – თელავი?

 

გზირიშვილი – ალმატი, ახალსოფელი, ახმეტა, გავაზი, გურჯაანი, ენისელი, ვაქირი, ვაჩნაძიანი, თელავი, მანავი, მატანი, საგარეჯო, ჩალაუბანი, ჩაილური, ჩუმლაყი, წნორი

 

გიანაშვილი – ახმეტა, თიანეთი, ტუშურები

 

გიაშვილი – გურჯაანი, ვაზისუბანი, თელავი, კოლაგი

 

გიგაური – აწყური, ახმეტა, ბაბანეური, ბაყილოვანი, გამარჯვება, გიორგიწმინდა, გომბორი, გულგულა, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ველისციხე, ზარიძეები, თელავი, თიანეთი, თოხლიაური, თრანი, იყალთო, კოჭბაანი, მანავი, მაღრაანი, ნაქალაქარი, ორხევი, საბათლო, საკრეჭიო, სასადილო, საჯინიბო, სიონი, ტუშურები, ქედი, ქისტაური, ყვარელი, ყუდრო, წითელწყარო, ხოდაშენი, ხორხელი, ჯაფარიძე, ჯიჯეთი

 

გიგიაშვილი – გრემი, გულგულა, ენისელი, თელავი, ყვარელი

 

გიგილაშვილი – თელავი, იყალთო, საბუე, ყვარელი, შილდა

 

გიგილაშვილი – თელავი, იყალთო, საბუე, ყვარელი, შილდა

 

გიგინაშვილი – თელავი, კონდოლი

 

გოგებაშვილი – გურჯაანი, კარდანახი

 

გიგიტაშვილი – ენისელი, ყვარელი, შილდა

 

გიგიტელაშვილი – გულგულა, თელავი, კურდღელაურ

 

გიგიშვილი – ვარდისუბან, თელავი

 

გიგნიაშვილი – თელავი?

 

გიგოიძე – ალვანი, ახმეტა, თელავი, წნორი

 

გიგოშვილი – კაკაბეთი, კართუბანი, ლაგოდეხი, საგარეჯო, ქისტაური, ყანდაურა, ყვარელი

 

გიებაშვილი – არბოშიკი, წითელწყარო

 

გივიშვილი – ბოდბე, გამარჯვება, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ვაჩნაძიანი, თელავი, ლაგოდეხი, ლელიანი, მაჩხაანი, მირზაანი, ნინოწმინდა, საბუე, საგარეჯო, საქობო, სიღნაღი, ფხოველი,  ყვარელი, ჩუმლაყი, წითელწყარო, ჭიკაანი

 

გივრაძე – ერისიმედი  

 

გილაშვილი – გიორგიწმინდა, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ველისციხე, საგარეჯო, ჩუმლაყი  

 

გილაძე – ახმეტა, თელავი

 

გილიგაშვილი – არაშენდა, გურჯაანი, ველისციხე, კაჭრეთი, ყვარელი

 

გიორგანაშვილი – ბუშეტი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი

 

გიორგაშვილი – ართანა, გავაზი, გურჯაანი, თელავი, ნაფარეული, ოქტომბერი, ყვარელი

 

გიორგელაშვილი – თელავი, კურდღელაური, ნაფარეული, შალაური

 

გიორგიშვილი – ახმეტა, კარდანახი, ქისტაური

 

გიოშვილი – აკურა, ახალსოფელი, ბადიაური, გურჯაანი, კაჭრეთი, ჩუმლაყი, შილდა

 

გირმისაშვილი – ყვარელი

 

გიუნაიძე – ალვანი, ახმეტა, თელავი

 

გიქორაშვილი – ბადიაური, გურჯაანი, ველისციხე, კაკაბეთი, ლაგოდეხი, საგარეჯო, ყანდაურა

 
გიქუაშვილი - თელავი, ნაფარეული 

გლახაშვილი – ართანა, ახმეტა, ბაბანეური, გულგულა, თელავი, მატანი

 

გლახაშვილი – ართანა, ახმეტა, ბაბანეური, გულგულა, თელავი, მატანი

 

გლურჯიძე – გურჯაანი, ვარდისუბანი, ვეჯინი, რუისპირი, საქობო

 

გოგაშვილი – არბოშიკი, ახაშენი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ველისციხე, ვეჯინი, თელავი, კავშირი, ლაგოდეხი, მაჩხაანი, მაწიმი, მსხალგორი, ყვარელი, შრომა, ჩუმლაყი, წნორი, ჯუგაანი

 

გოგბაიძე – დედოფლისწყარო, თელავი, მაღარო, ქედი

 

გოგილაშვილი – ართანა, ახალსოფელი, ახაშენი, ახმეტა, გურჯაანი, დარჩეთი, დედოფლისწყარო, თელავი, იყალთო, კაჭრეთი, კისისხევი, კონდოლი, ლაგოდეხი, მაჩხაანი, ოჟიო, რუისპირი,  საბუე, სიღნაღი, ყვარელი, ჩუმლაყი, წითელწყარო, წნორი, ჯაფარიძე, ჯიმითი

 

გოგინაშვილი – არგოხი, ახაშენი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ვაზისუბანი, კართუბანი, კონდოლი, მაღარო, ნანიანი, ნუკრიანი, საგარეჯო, სანიორე, საქობო, სიღნაღი, ყვარელი, შილდა, ჩუმლაყი, წითელწყარო, ჭანდარი, ხოდაშენი, ჯიმითი

 

გოგიტაშვილი – თელავი, რუისპირი, საგარეჯო, სიღნაღი, ყვარელი, შილდა, ხორხელი

 

გოგიჩაძე – აწყური

 

გოგიჩიძე – თელავი

 

გოგლაშვილი – [გურჯაანი? ლაგოდეხი?], სიღნაღი

 

გოგლიაშვილი – გურჯაანი, მელაანი, ჩალაუბანი, ძირკოკი

 

გოგნელაშვილი – ახმეტა, გომბორი, თელავი, ნინოწმინდა, ფიროსმანი, ქედი

 

გოგნიაშვილი – საგარეჯო, უდაბნო, ხაშმი

 

გოგოთიძე – ალვანი, კასრისწყალი

 

გოგოლაური – ახმეტა, თიანეთი

 

გოგოლაშვილი – ანაგა, ახალსოფელი, ბოდბე, გომბორი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თიანეთი, თელავი, თოლენჯი, ლაგოდეხი, მანავი, ოქტომბერი, სიღნაღი, ტიბაანი, წნორი, ჭიკაანი

 

გოგოლაძე – ალაჭანი, აფენი, ახალსოფელი, ახმეტა, ბაისუბანი, ბაღდადი, ბოლოკიანი, განათლება, გვიმრიანი, გიორგეთი, გურგენიანი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი, კართუბანი, ლაგოდეხი, მთისძირი, ვარდისუბანი, თელა, კავშირი, კართუბანი, მსხალგორი, ნაწისქვილარი, ნინიგორი, ონანაური, პატარა გორი, საგარეჯო, სვიდება, სიღნაღი, საქობო, ტუშურები, ულიანოვკა, უჯარმა, ფოდაანი, ყვარელი, შეერთება, შრომა, ჩადუნიანი, ცოდნისკარი, წიფლისწყარო, ჭაბუკიანი, ჭიკაანი, ხაშმი, ხიზაბავრა

 

გოგოსაშვილი – გურჯაანი, კარდანახი, ლაგოდეხი, ნუკრიანი, სიღნაღი, შრომა, ჩუმლაყი, ძველი ანაგა

 

გოგოშვილი – ბოდბე, დედოფლისწყარო, ვარდისუბანი, თელავი, კარდანახი, სიღნაღი

 

გოგოჩაშვილი – ვაჩნაძიანი, იყალთო, კურდღელაური, ხორხელი

 

გოგოჭური – ალვანი, არაშენდა. აწყური, ახმეტა, ბუღაანი, გამარჯვება, დედოფლისწყარო, თეთრიწყლები, თელავი, კურდღელაური, მაჩხააი, უდაბნო, ქედი, ჩაილური, წითელწყარო, ჯუგაანი

 

გოგროჭიანი – აფენი, ლაგოდეხი, ნაშოვარი

 

გოდელაშვილი – ახაშენი, გურჯაანი, თელავი

 

გოდერძაული – ჩეკურაანთგორ

 

გოდერძიშვილი – ახალსოფელი, ახმეტა, გიორგიწმინდა, გურჯაანი, ბაკურციხე, თელავი,  თიანეთი, კოღოთო, კურდღელაური, ლაგოდეხი, მატანი, მაღარო, ნაენდროვალი, ოჟიო, ჟებოტა, საბუე, საგარეჯო, სიმონიანთხევი, სიღნაღი, ტიბაანი, ულიანოვკა, ფშაველი, ქედი, წნორი, ხაშმი

 

გოზალიშვილი - ბოდბისხევი, განათლება, გურგენიანი, დედოფლისწყარო, ვაქირი, ველისციხე, თელავი, ლაგოდეხი, სიღნაღი, ყვარელი, შეერთება, ჩადუნიანი, წნორი, ჯუგაანი

 

გოთაიძე – ალვანი, ახმეტა, თელავი

 

გოთაძე – თელავი, ყვარელი, შილდა

 

გოისაშვილი – ბაკურციხე

 

გომელაური – ახმეტა, დედოფლისწყარო, თელავი, მაჩხაანი, ჯაფარიძე

 

გომიაშვილი –  კაჭრეთი, ჯაფარიძე

 

გომურაშვილი – ვანთა, თელავი, კისისხევი, შილდა, ყვარელი

 

გომშიაშვილი – ველისციხე

 

გონაშვილი – არბოშიკი, ბადიაური, ბაისუბანი, ბოდბისხევი, გამარჯვება, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი, კართუბანი, ლაგოდეხი, ლელიანი, მატანი, მაჩხაანი, მირზაანი, საგარეჯო, საქობო,  სიღნაღი, ფხოველი, ყვარელი, შრომა, წითელწყარო, წნორი, ჭიკაანი, ჯაფარიძე, ჯოყოლო, ჯუგაანი

 

გონიაშვილი – ახმეტა? სიღნაღი

 

გონიტაშვილი – საგარეჯო, ხაშმი

 

გონჯილაშვილი – ახმეტა, თელავი, თიანეთი, ჯიჯეთი

 

გორაშვილი – დედოფლისწყარო, ველისციხე, თელავი, საგარეჯო? შალაური

 

გორგიაშვილი – ალვანი, აფენი, ბაისუბანი, გელათი, თიანეთი, თოხლიაური, ლაგოდეხი, მაგრანეთი

 

გორგიშვილი – ახმეტა, ბირკიანი, დუისი, ველისციხე, ომალო, ჯოყოლო

 

გორელაშვილი – ალვანი, ახმეტა, გიორგიწმინდა, ვარდისუბანი, თელავი, თიანეთი, კუწახტა, საგარეჯო, საკობიანო, ქედი, ჩეკურაანთგორი, ყვარელწყალი

 

გორელი – გრემი, თელავი

 

გორელიშვილი - ახმეტა, გელათი, ვარდისუბანი ველისციხე, თელავი, კურდღელაური, მთისძირი, საგარეჯო, სიღნაღი, ქედი, ჩაილური

 

გორთამაშვილი – ახმეტა, თელავი, თიანეთი, ლაფანყური, მატანი, ნაფარეული, შილდა

 

გორნაკაშვილი – ახმეტა, ომალო. შუა ხალაწა

 

გორხელაშვილი – გურჯაანი

 

გოჩიაშვილი – აკურა, ახმეტა, ბუშეტი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ვაჩნაძიანი, თელავი, კურდღელაური, ყვარელი

 

გოჩილაიძე – ალვანი, თელავი, კასრისწყალი, ყვარელი

 

გოჩიტაშვილი –  ალვანი, ანაგა, ახალსოფელი, ბოდბე, ბოდბისხევი, გამარჯვება, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ვაქირი, კარდანახი, ლაგოდეხი, მაღარო, მაჩხაანი, პატარძეული, საქობო, სიღნაღი, ტიბაანი, ცოდნისკარი

 

გოჩიშვილი – თელავი?

 

გოძიაშვილი – ველისციხე, ვაქირი, თელავი, ლაგოდეხი, მშვიდობიანი, სიღნაღი

 

გოჯიაშვილი – ახალსოფელი, გოჯიაანები, თიანეთი, ჟებოტა

 

გრატიაშვილი – გურჯაანი, საგარეჯო, ყვარელი

 

გრემელაშვილი – ახმეტა, თელავი, შალაური

 

გრიშაშვილი – თელავი, თიანეთი

 

გრიშიკაშვილი – ალვანი, თელავი, კასრისწყალი, კისისხევი, კურდღელაური, შალაური, წინანდალი, ხოდაშენი

 

გრძელაშვილი – ნინოწმინდა, საგარეჯო, ჩაილური

 

გრძელივანიშვილი – ახმეტა, მატანი

 

გუბეშვილი – არგოხი, ახმეტა

 

გუგელაშვილი – გურჯაანი

 

გუგენიშვილი (გუგენაშვილი) – არბოშიკი, დედოფლისწყარო

 

გუგოშვილი – ახალსოფელი, ყვარელი

 

გუგულაშვილი – არაშენდა, გურჯაანი, დარჩეთი, ვეჯინი, კაჭრეთი, ნანიანი, ნაფარეული, ჭანდარი

 

გუგუტიშვილი – აკურა, გიორგიწმინდა, თელავი, საგარეჯო

 

გუგუჩაშვილი – ახმეტა, გორანა, სიმონიანთხევი

 

გუთანაიძე – ალვანი

 

გუიშვილი – განათლება

 

გულაღაშვილი – კაკაბეთი, საგარეჯო

 

გულაშვილი – ანაგა, ახალსოფელი, ბაისუბანი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი, კარდანახი, ლაგოდეხი, სიღნაღი, ტიბაანი, ცოდნისკარი

 

გულისაშვილი – გიორგიწმინდა, თელავი, მანავი,  საგარეჯო

 

გულმაგარაშვილი – ბუშეტი, გურჯაანი, ვაჩნაძიანი, თელავი, კალაური

 

გულოშვილი – გავაზი, გურჯაანი, თიანეთი, მაღარო, ჟებოტა, სიღნაღი

 

გულუღაშვილი – საგარეჯო?

 

გულხადარაშვილი – ვეჯინი, კარდანახი, ლაგოდეხი

 

გუმაშვილი – ახმეტა, დუისი, ერისიმედი, თელავი, ჯაფარიძე, ჯოყოლო

 

გუნაშაშვილი – ბირკიანი დუისი, ომალო, ჯოყოლო

 

გურამიშვილი –  ახალსოფელი, დედოფლისწყარო, კალაური, კაჭრეთი, ველისციხე, ტიბაანი

 

გურასიძე –  კაკაბეთი, ჩაილური

 

გურასპაული – დედოფლისწყარო, კუწახტა, ქედი

 

გურასპიშვილი – გრემი, თელავი, კისისხევი, ნაფარეული, საგარეჯო, ყვარელი

 

გურაშვილი – ბოდბე, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი, თოხლიაური, ლაგოდეხი, მანავი, მაღარო, საქობო, სიღნაღი, ტიბაანი, შრომა, წითელწყარო, ჭანდარი

 

გურგენაშვილი – ახმეტა, გორანა, გრემი, ენისელი, თელავი, რუისპირი, საბუე, შალაური, ენისელი, ყვარელი

 

გურგენიშვილი – ახმეტა, ბადიაური, გურჯაანი, ენისელი, ველისციხე, თელავი, ნაფარეული, ომარაულები, საგარეჯო, საყდრიონი, სიონი, ყანდაურა, ყვარელი

 

გუსარიშვილი – ენისელი, თელავი, კისისხევი, კურდღელაური, საგარეჯო

 

გუშარაშვილი – დევენაანთხვი, თიანეთი, ნაფარეული, საყდრიონი, ქედი

 

გუჩაშვილი – ბოჭორმა, თელავი, თიანეთი,  საგარეჯო

 

გუჯიშვილი – ჩალაუბანი

 

გუჯიშვილი - ჩალაუბანი