გვარები ლეჩხუმში


ქართული გვარები ლეჩხუმში

(გეოგრაფიული საძიებელი)

 

წინამდებარე საძიებელში წარმოდგენილია ლეჩხუმში განსახლებული დაახლოებით 90 ქართული გვარი, რომელიც შედგენილია ავთანდილ სილაგაძისა და ანზორ თოთაძის წიგნის გვარ-სახელები საქართველოში (თბილისი 1997) საფუძველზე და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2002 წლის მონაცემების მიხედვით. ეს უკანასკნელი არის ამ საძიებლის ძირითადი წყარო.