ქართული სამართლის ძეგლები

 
ქართული სამართლის ისტორიის ცნობილი მკვლევარისა და მეცნიერის ისიდორე დოლიძის შრომები ‘ქართული სამართლის ძეგლები’, რომლებიც გამოიცა სხვადასხავა წლებში VIII ტომად, არის ძვირფასი და მნიშვნელოვანი საისტორიო წყაროების კრებული. მასში შესულია მდიდარი მასალა ქართული გენეალოგიის შესწავლისათვის, რამაც განაპირობა ის, რომ ჩვენ ვაქვეყნებთ ამ წიგნებში მოცემული ქართული გვარების ელექტრონულ-ალფაბეტურ ვერსიას [VIII-ე ტომის ვერსია მზადების პროცესშია].