გვარები სამეგრელოშიქართული გვარები სამეგრელოში

(გეოგრაფიული საძიებელი)

 

წინამდებარე საძიებელში წარმოდგენილია სამეგრელოში განსახლებული დაახლოებით 1.700 ქართული გვარი, რომელიც შედგენილია საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივის დოკუმენტებისა (ფონდი #489) და შემდეგ ავტორთა ნაშრომების საფუძველზე: პაატა ცხადაია, გვარები და გვართა დასახლებანი სამეგრელოში, თბილისი 2000 [წინამდებარე საძიებლის ძირითადი წყარო]; ნიკოლოზ ჯომიდავა, 3000 მეგრული გვარსახელი, თბილისი 2001; ავთანდილ სილაგაძე, ანზორ თოთაძე, გვარ-სახელები საქართველოში, თბილისი 1997.