გვარები სვანეთსა და კოდორის ხეობაში


ქართული გვარები სვანეთსა და კოდორის ხეობაში

(გეოგრაფიული საძიებელი)

 

წინამდებარე საძიებელში წარმოდგენილია სვანეთსა და კოდორის ხეობაში განსახლებული დაახლოებით 170 ქართული გვარი, რომელიც შედგენილია ავთანდილ სილაგაძისა და ანზორ თოთაძის წიგნის გვარ-სახელები საქართველოში (თბილისი 1997) საფუძველზე და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2002 წლის მონაცემების მიხედვით. ეს უკანასკნელი არის ამ საძიებლის ძირითადი წყარო.