გვარები აჭარაში


მადოიშვილიალამბარი, აჭყვა, ბათუმი, ბობოყვათი, დაგვა, კვირიკე, სამება, საჩინო, სკურა, ურეხი, ქობულეთი, ციხისძირი, ხინო, ხუცუბანი

 

მათითაშვილიბათუმი, ხელვაჩაური

 

მაკარაძეაგარა, ადლია, არსენაული, აჭყვა, ახალსოფელი, ახალშენი, ბათუმი, გობრონეთი, გოგინაური, დღვანი, ვარშალომიძეები, თხილნარი, კაპრეშუმი, კოლოტაური, ლეღვა, მასაურა, მაწყვალთა, მახალაკიძეები, მახვილაური, მახინჯაური, მეხალაშვილებ, ნიგაზეული, ოლადაური, ორთაბათუმი, პირველი მაისი, სამება, სკურა, სხეფი, ურეხი, ფერია, ქიძინიძეებ, ქობულეთი, შუაღელე, შუახევი, შუბანი, ჩაქვი, ციხისძირი, წონიარისი, ჭარნალი, ჭვანა, ხარაულა, ხელვაჩაური, ხულო, ხუცუბანი

 

მალაყმაძეაგარა, ადლია, ანგისა, აჭარისაღმათი, აჭყვა, ახალსოფელი, ახალშენი, ბათუმი, ბზუბზუ, გონიო, ზანაქიძეები, ზესოფელი, ზუნდაგა, თოდოგაური, თხილნარი, კაპანდიები, კაპრეშუმი, კახაბერი, კირნათი, მარადიდი, მახო, მილისი, მირვეთი, ნაკაიძეები, ნამლისევი, ნენია, საჩინო, სიმონეთი, სინდიეთი, სკურდიდი, ურეხი, ქედა, ქედქედი, ქობულეთი, შარაბიძეები, შუაღელე, შუახევი, ჩაისუბანი, ჩაქვი, ჩიქუნეთი, ჩხუტუნი, ცეცხლაური, ციხისძირი, ცხემლარა [ცხემლისი?], წინსვლა, წყავროკა, ჭარნალი, ხალა, ხელვაჩაური, ხულო, ხუცუბანი, ჯოჭო

 

მამეიშვილიბათუმი, სამება

 

მამეშვილიბათუმი

 

მამინაშვილიბათუმი, ქობულეთი

 

მამისაიშვილიკოხი, ქობულეთი

 

მამრიკაშვილიბათუმი

 

მამულაიშვილიალამბარი, ბათუმი, ერგე, კვირიკე, მახინჯაური, ურეხი, ფერია, ქაქუთი, ოჩხამურიწინსვლა, ჯოჭო

 

მამულაძეაბუქეთა, ანგისა, ახალსოფელი, ახალშენი, ახო, ბათუმი, ბაკო, ბობოყვათი, ბრილი, ბუთურაული, განთიადი, გოგინაური, გონიო, გუნდაური, დაბაძველი, დანდალო, დარჩიძეები, ზანაქიძეები, თხილვანა,  თხილნარი, კალოთა, კახაბერი, კვატია, კვირიკე, კირნათი, კოკოტაური, ლეღვა, მახვილაური, მახინჯაური, მახო, მეჯინისწყალი, მუხაესტატე, მწვანე კონცხი, ნაკაიძეები, ნაღვარევი, ნენია, ნიგაზეული, ოქროპილაური, ოქტომბერი, ოჩხამური, სალიბაური, სკვანა, ტბეთი, ფაჩხა, ფერია, ქედლები, ქობულეთი, ღურტა, ყიშლა, ჩაისუბანი, ჩანჩხალო, ჩაქვი, ციხისძირი, ცხმორისი, ძირკვაძეები, წინსვლა, ჭალახმელა, ჭარნალი, ხიხაძირი, ხულო, ხუცუბანი, ჯაბნიძეები, ჯალაბაშვილები, ჯიხანჯური

 

მამუჭაძეახალსოფელი, ახალშენი, ბათუმი, ბზუბზუ, გონიო, დანდალო, ზენდიდი,  კოკოტაური, მახინჯაური, მეჯინისწყალი,  ორთაბათუმი, ცხმორისი, წინსვლა, წონიარისი, ჩელტა, ხელვაჩაური, ხუნკუდა, ხუცუბანი

 

მანელიშვილიალამბარი, აჭყვისთავი, ბათუმი, ბობოყვათი, დაგვა, თხილნარი, კვირიკე, სამება, ქობულეთი, ციხისძირი, წყავროკა,  ხუცუბანი

 

მართალიშვილიალამბარი, ბათუმი, ბობოყვათი, გოგმაჩაური, ლეღვა, მუხაესტატე, ნაცხავატევი, ოჩხამური, ქაქუთი, ქობულეთი, ხუცუბანი

 

მაღულარიაბათუმი

 

მაჭარიშვილიქობულეთი

 

მაჭუტაძეაგარა, ბათუმი, ბზუბზუ, განთიადი, გორგაძეები, კაპრეშუმი, მახინჯაური, მწვანე კონცხი, ორთაბათუმი, სალიბაური, ქობულეთი, ყოროლისთავი, ჩაისუბანი, ჩაქვი, ციხისძირი, წინსვლა

 

მახარაძეადლია, ალამბარი, ანგისა, აჭარისაღმართი, აჭარისწყალი, აჭი, აჭყვა, აჭყვისთავი, ახალსოფელი, ახალშენი, ბათუმი, ბზუბზუ, ბობოყვათი, ბუკნარი, განთიადი, გეგელიძეები, გვარა, გომარდული, გონიო, გულები, დაგვა, დანდალო, დიდაჭარა, ვაიო, ვარჯანისი, ვაშლოვანი, ზანაქიძეები, ზემოხევი, ზენდიდი, ზენითი, ზუნდაგა, თაგო, თხილნარი, კაპანდიები, კახაბერი, კვაშტა, კვირიკე, კობალთა, კოლოტაური, კორომხეთი, კურცხალი, ლეღვა, მანიაკეთი, მასაურა, მახალაკიძეები, მახინჯაური, მახო, მახუნცეთი, მერისი, მეძიბნა, მეჯინისწყალი, მუხაესტატე, მწვანე კონცხი, ნენია, ნიგაზეული, ოლადაური, ორთაბათუმი, ოქტომბერი, ოჩხამური, პაპოშვილები, პირველი მაისი, სალიბაური, სამება, სარფი, საჩინო, სახალვაშო, სიმონეთი, სიხალიძეები, სკურა, ტაკიძეები, ტომაშეთი, ურეხი, ფაჩხა, ფერია, ფურტიო, ფუშრუკაული, ქაქუთი, ქედა, ქობულეთი, ყინჩაური, ყიშლა, შავლიძეები, შარაბიძეები, ჩაისუბანი, ჩაო, ჩაქვი, ჩანჩხალო, ჩოლოქი, ცეცხლაური, ციხისძირი, ცხმორისი, ძმაგულა, წაბლანა, წანკალაური, წინსვლა, წინწკალაშვილები, წყაროთა, წყავროკა, ჭარნალი, ჭახაური, ხალა, ხარაულა, ხელვაჩაური, ხუცუბანი, ჯიხანჯური, ჯოჭო

 

მახაჭაძეანგისა, აქუცა, აჭყვა, ბათუმი, ბუთურაული, ვაიო, ვარშალომიძეები, თხილნარი, კახაბერი, კვაშტა, მახვილაური, მეჯინისწყალი, მინდა, მწვანე კონცხი, ოჩხამური, სამება, ურეხი, ფერია, ფურტიო, ქედა, ქობულეთი, ცხმორისი, წყავროკა, ხელვაჩაური

 

მეგრელიძეალამბარი, ბათუმი, გვარა, თხილნარი, კვირიკე, კონდიდ, მარადიდი, მაღლაკონი, მახინჯაური, მახო, ლეღვა, მუხაესტატე, ოჩხამური, სალიბაური, სამება, ტბეთი, ქაქუთი, ქობულეთი, ჩიქუნეთი, ციხისძირი, ჭარნალი, ხუცუბანი

 

მემარნეაჭყვისთავი, ახალშენი, ბათუმი, გვარა, კვირიკე, სამება, ქობულეთი, წყავროკა

 

მემიაძეახალსოფელი, ბათუმი, ბობოყვათი, გოგაძეები, თხილნარი, მუხაესტატე, ტბეთი, წაბლანა, ჭარნალი, ხელვაჩაური

 

მენაფირებათუმი, ლეღვა, ქობულეთი, ცხრაფონა

 

მენაღარაშვილი - ქობულეთი

 

მენაღარიშვილიალამბარი, ბათუმი, მეჯინისწყალი, მუხაესტატე, ქაქუთი, ქობულეთი, ციხისძირი

 

მერკულაძებათუმი, მახვილაური, სკურდიდი, ქედქედი, ჩხუტუნი, ხელვაჩაური

 

მესხიძეალამბარი, აჭყვა, აჭყვისთავი, ახალშენი, ბათუმი, ბუკნარი, განთიადი, გვარა, ერგე, თოდოგაური, კაკუჩა, კაპანდიები, კვირიკე, ლეღვა, მახინჯაური, მეკეიძეები, ნაკაიძეები, სახალვაშო, სტეფანაშვილები, ურეხი, ქაქუთი, ქობულეთი, ჩაისუბანი, ციხისძირი, ცხრაფონა, წყავროკა, ჭახათი, ჭახაური, ხუცუბანი

 

მეტაქსაბათუმი, ქობულეთი

 

მიქანაძებათუმი, ქობულეთი

 

მიქელაიშვილიაჭყვისთავი, ახალშენი, ბათუმი, კონდიდი, ლეღვა, ხელვაჩაური

 

მიქელაძეაბუქეთა, აგარა, ადლია, ალამბარი, ანგისა, აჭყვა, აჭყვისთავი, ახალსოფელი, ახალშენი, ბათუმი, ბაკო, ბობოყვათი, ბუთურაული, ბუკნარი, გეგელიძეები, გვარა, გორგაძეები, გონიო, გუნდაური, გურძაული, დაგვა, დანდალო, დანისპარაული, დარჩიძეები, დეკანაშვილები, დიაკონიძეები, დოლოგანი, დღვანი, ერგე, ვაშლოვანი, ვერნები, ზანაქიძეები, ზენდიდი, ზენითი, თხილნარი, კაპანდიები, კაპრეშუმი, კახაბერი, კვატია, კვირიკე, კოკოტაური, კოხი, ლაბაიძეები, ლაკლაკეთი, ლომანაური, მასაურა, მაწყვალთა, მახალაკიძეები, მახვილაური, მახინჯაური, მახუნცეთი, მეკეიძეები, მეხალაშვილები, მეჯინისწყალი, მუხაესტატე, ნაღვარევი, ნენია, ნიგაზეული, ოლადაური, ორთაბათუმი, ოქროპილაური, ოშანახევი, ოჩხამური, პაპოშვილები, რაქვთა, სალიბაური, სამება, სახალვაშო, სალიბაური, სკვანა, ტაკიძეები, ტბეთი, ტუნაძეები, ფერია, ფურტიო, ფუშრუკაული, ქედა, ქობულეთი, ღურტა, ყიშლა, შავლიძეები, შარაბიძეები, შუასოფელი, შუახევი, შუბანი, შურმული, ჩაისუბანი, ჩანჩხალო, ჩაქვი, ჩაო, ჩიქუნეთი, ცხემლისი, ციხისძირი, ცხმორისი, ძენწმანი, წინსვლა, წინწკალაშვილები,  წყავროკა, ჭალა, ჭარნალი, ჭახათი, ჭერი, ჭვანა, ჭინკაძეები, ხარაულა, ხელვაჩაური, ხიხაძირი, ხულო, ხუცუბანი, ჯაბნიძეები, ჯიხანჯური, ჯოჭო

 

მკერვალიშვილიბათუმი, ხელვაჩაური

 

მკურნალიძებათუმი

 

მორთულაძეაქუცა, აჭარისაღმართი, ახალსოფელი, ბათუმი, გონიო, დაგვა, ერგე, თხილნარი, ინაშარიძეები, კაპანდიები, კახაბერი, კოლოტაური, მარადიდი, მახვილაური, მახო, ნამლისევი, ჩხუტუნი,  ძაბლავეთი, ჭარნალი, ხელვაჩაური, ხუცუბანი

 

მოფინაძეაჭარისაღმართი, ახალსოფელი, ბათუმი, განთიადი, გონიო, დაგვა, თხილნარი, კვარიათი, ნამლისევი, ორთაბათუმი, სამება, სარფი, სკურდიდი, ფერია, ჩაისუბანი, ჩიქუნეთი, ჩხუტუნი, ხელვაჩაური

 

მოქერიაბათუმი, ქობულეთი, ჩაქვი

 

მოქიაბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური

 

მოწყობილიალამბარი, აჭყვისთავი, ახალშენი, ახო, ბათუმი, გვარა, ზენითი, თხილნარი, კვირიკე, კონდიდი, კოხი, ლეღვა, მახინჯაური, მუხაესტატე,  მწვანე კონცხი, სამება, ქობულეთი, ციხისძირი, წყავროკა, ჭახათი, ხელვაჩაური, ხუცუბანი 

 

მჟავანაძე -  ალამბარი, ანგისა, აჭარისაღმართი, აჭი, აჭყვა, აჭყვისთავი, ახალდაბა, ახალსოფელი, ახალშენი, ახო, ბათუმი, ბარათაული, ბობოყვათი, ბუკნარი, განთიადი, გვარა, გონიო, დაბაძველი, დაგვა, დანდალო, ერგე, ვანი, ზანაქიძეები, ზემოხევი, ზენითი, თხილნარი, ინწკირვეთი, კაპანდიები, კვირიკე, კლდისუბანი, კოლოტაური, ლეღვა, მახინჯაური, მეჯინისწყალი, მუხაესტატე, მწვანე კონცხი, ორთაბათუმი, ოქროპილაური, ოჩხამური, ჟანივრი, სალიბაური, სამება, სატეხია, ურეხი, ფერია, ფურტიო, ქაქუთი, ქედა, ქობულეთი, შარაბიძეები, შუახევი, ჩაო, ჩაქვი, ცინარეთი, ციხისძირი, ცხემლისი, წინსვლა, წყავროკა, წყაროთა, ჭარნალი, ჭახათი, ხარაულა,  ხელვაჩაური, ხინო, ხუცუბანი, ჯიხანჯური, ჯოჭო

 

მსახურაძეახალშენი, ბათუმი, ბარათაული, განთიადი, გომარდული, ზემოხევი, კაპრეშუმი, მახინჯაური, ორთაბათუმი, ოჩხამური, სამება, ურეხი, ქობულეთი, შუახევი, ჩაქვი, ცინარეთი, წინსვლა, ჭახათი, ჭვანა, ხუნკუდა

 

მსხალაძეადლია, ანგისა, აჭარისაღმართი, ბათუმი, ბზუბზუ, ბობოყვათი, ერგე, თხილნარი, კახაბერი, კირნათი, კონდიდი, ლეღვა, მარადიდი, მახუნცეთი, მახო, მეჯინისწყალი, ოქროპილაური, ფერია, ქედქედი,  ქობულეთი, ყოროლისთავი, შარაბიძეები, ჩაქვი, ჭარნალი, ხელვაჩაური, ჯოჭო

 

მუთიძეანგისა, ბათუმი, ბუკნარი, გონიო, დაგვა, ზანაქიძეები, მარადიდი, მახო, მეჯინისწყალი, პირველი მაისი, სატეხია, სიმონეთი, ქობულეთი, ყიშლა, შუშანეთი, ჩხუტუნი, ძაბლავეთი, წაბლანა, ხელვაჩაური, ჯოჭო

 

მუკუტაძეანგისა, ახალსოფელი, ბათუმი, ბალაძეები, ბობოყვათი, განთიადი, გონიო, დაგვა, თხილნარი, იაკობაური, ლაკლაკეთი, ლეღვა, ლომანაური, ნენია, ნიგაზეული, სხეფი, ფურტიო, ქიძინიძეებ, ქობულეთი, შუახევი, ჩაისუბანი, ჩაქვი, ციხისძირი, ხარაულა, ხელვაჩაური, ჯაბნიძეები

 

მურვანიძეალამბარი, ანგისა, ბათუმი, ლეღვა, მახინჯაური, ნაღვარევი, ოჩხამური, სახალვაშო, ტაკიძეები, ურეხი, ფერია, ქობულეთი, ყოროლისთავი, ჩაქვი, ხელვაჩაური

 

მურმანიძე - ბათუმი, ინწკირვეთი, ურეხი, ფაჩხა, ქობულეთი

 

მუსლიმპურიბათუმი, კახაბერი, მეჯინისწყალი, ხელვაჩაური

 

მუსხაჯბაბათუმი, ფერია

 

მუფთიშვილიბათუმი, კვირიკე, ხელვაჩაური

 

მუშამბაძებათუმი, გვარა, გურძაული, კვირიკე, ლეღვა, მუხაესტატე, სალიბაურისი, ურეხი, ქობულეთი, ცეცხლაური, ძმაგულა

 

მუხაშავრია ბათუმი, ფერია, ურეხი, ქობულეთი

 

მწერლიშვილიბათუმი, ქობულეთი

 

მხატვარიბათუმი