გვარები რაჭაში


ხახნელიძე - ზედა ჭყვიში

 
ხაინდრავა - სადმელი 
ხაკიანი - სხიერი 

ხანანაშვილი - ონი

 
ხარებაშვილი - გლოლა 
ხაჭაპურიძე - ბუგეული 

ხვედელიანი - იწა, სხიერი, ქრისტესი

 

ხიდეშელი - საკაო, ძეგლევი, წესი, ხიდეშლები

 
ხიდურელი - ამბროლაური 
ხიმშიაშვილი - წესი 
ხმალაძე - ონი, პიპილეთი, სორი 

ხმელიძე - ზედა ჭყვიში, პატარა ონი

 

ხომასურიძე - სხიერი, ქრისტესი, ხირხონისი

 
ხუციშვილი - იწა, კრიხი, სევა, სომიწო, ურავი, ჩორჯო, ძეგლევი 
ხუხუშვილი - ქედისუბანი