გვარები იმერეთში


ცაბაძე - ბაჯითი
 
ცაგარეიშვილი - ბზვანი, გუბი, პატარა ჯიხაიში, საყულია, ჭყვიში 
ცაგელია - ღანირი 
ცაგურია - ღანირი 
ცადრეიშვილი - სვირი
 

ცაია – ბაღდათი, ზეინდარი, ქუთაისი

 
ცანავა - ხონი 
ცანაძე - დარკვეთი 
ცარციძე - კორბოული, ჯალაურთა 
ცენტერაძე - კიკნაველითი, საჯავახო 
ცერცვაძე - დილიკაური, დიმი, ვანი, ვარდიგორა, ვაჭევი, ზეციხე, ზოვრეთი, კიცხი, კორბოული, მაღლაკი, მოხვა, ობჩა, საქარა, სვირი, სიმონეთი, უსახელო, ჩუნეში, ჭალა, ჭილოვანი  
ცეცხლაძე - დაბაძველი 
ციბაძე - ზოვრეთი, ფარცხანაყანევი 
ციკუნტალაძე - ქვედა ბაში 
ციმაკურიძე - საირხე, სიმონეთი, ქუთაისი 
ცინარიძე - ცხუნკური 

ცინაძე - თავასა, ნახშირღელე, საქარა, ცხუნკური

 
ცინცაძე - მუხაყრუა, ოფეთი, საზანო, სკანდე, ტყაჩირი 

ცირეკიძე - დაბაძველი, კოკა, ობჩა, საწირე, სიმონეთი, ცუცხვათი

ცირიკიძე - ობჩა

 
ცირღილაძე - გელათი 

ცისკაძე - ბაბი, კიცხი, ლაშე, მარელისი, სარგვეში, საღანძილე, ფარცხნალი, ღორეშა, ხარაგაული, ხევი

 
ციცვიძე - მანდაეთი 
ციცქიშვილი - ჩხერი 
ცნობილაძე - ეწერი (თერჯოლის რაიონი), ზარათი, ილემი, სიმონეთი, სოჩხეთი 
ცომაია - ჭაგანი 
ცოტაძე - ღანირი 
ცუცქირიძე- საბე, სვერი 
ცუხიშვილი - სპეთი, ჩიხა, ჭალა 
ცქიტიშვილი - ბობოთი, დილიკაური, ვარძია, ზედა ბაში, ლაშე, მარტოთუბანი, მიროწმინდა, სანახშირე, საქარა, ქვედა ბაში, ქორეთი, შროშა
 
ცქიფურიშვილი - ეწერი (თერჯოლის რაიონი), რუფოთი, საწირე 
ცხააძე - ლეყერეთი, ოჯოლა 
ცხადაშვილი - ვანი, ინაშაური 
ცხადაძე - ზოვრეთი, თერჯოლა, ლეღვანი, ლეყერეთი, მარტოთუბანი, ოჯოლა, პერევისა, სვირი, ხონი (ხარაგაულის რაიონი)
 
ცხადიაშვილი - ზოდი 
ცხადიშვილი - ზოდი 
ცხელიშვილი - ეწერი (თერჯოლის რაიონი), საზანო, ჭალატყე 
ცხვარაძე - გამოჩინებული 
ცხოვრებაძე - ვარდიგორა, მაქათუბანი, საქარა, ქვაციხე, ჩხერი, ხონი (ხარაგაულის რაიონი) 
ცხომელიძე - საჯავახო
 
ცხრაკბილაშვილი - ჩხერი