გვარები იმერეთში


შიმშილაშვილი - კულაში (სამტრედია)

 
შავაძე - კორბოული 
შავგულიძე - ზოვრეთი, ტყაჩირი, ქვიტირი 
შავიანიძე - კოკა 
შავიძე - ილემი, ლაშე, წევა
 
შავლაყაძე - კუხი 
შავლაძე - ხონი
 
შავრაშიძე - ვაკისუბანი 
შათირიშვილი - ვანი, ტაბაკინი, შუამთა, ჭალა, ხონი 
შალაბერიძე - ცხრაწყარო
 
შალამბერიძე - გელათი, გუბი, ზეგანი, თერჯოლა, მაღლაკი, მესხეთი, ქვიტირი, ცხრაწყარო, ცხუნკური, ძლოურ-დანეთი, წიფა, ჯიხაიში 
შალიკაშვილი - გეგუთი 
შალიკიანი - ლეყერეთი 
შამათავა - ხონი 
შამანაძე - მერჯევი 
შანიძე - გამოჩინებული, ვაზისუბანი, ოჯოლა, საჯავახო, სიმონეთი 
შაორშაძე - ირტავაზა 
შარაბაძე - კვალითი 
შარაბიძე - ფუთი 
შარაშენიძე - გადიდი, ტობანიერი  
შარაშიძე - ჯიქთუბანი 
შარვაშიძე - ვაკისუბანი, ლაშე, მაქათუბანი
 
შარვაძე - კვალითი, ლაშე, სოჩხეთი, ქორეთი 
შარიკავა - დიდი ჯიხაიში 
შარიქაძე - ლეღვანი, ფარცხანალი, შროშა, ხიდარი, ხორითი 
შაქარაშვილი - ზოვრეთი 
შაქარეიშვილი - საჯავახო 
შაშიაშვილი - ვაკისუბანი, ფარცხანაყანევი 
შელია - ვანი 
შენაბარაძე - დიხაშხო
 
შენგელია - ბანოჯა, დიხაშხო, ეწერი (სამტრედიის რაიონი), ვანი, ვარძია, პატრიკეთი, საჯავახო, ქუთაისი, ღანირი, ჩუნეში, ჭაგანი, ჭყვიში, ჯიხაიში 
შერაზენიძე - ტობანიერი
 
შერაძენიძე - გადიდი, ვანი, ტობანიერი 
შერგელაშვილი - ზოვრეთი 
შერგილაშვილი - ზეციხე, თავასა, მიროწმინდა, საზანო, სანახშირე 
შერეკილაძე - სვირი 
შეყლაშვილი - გორისა, დუნთა, კორბოული, საირხე 
შეყრილაშვილი - დუნთა, კორბოული 
შეყრილაძე - ზეციხე, კორბოული, მერევი, ღვანკითი, ჩხარი, ჩხირაული 
შეწირულიძე - ხონი 
შვანგირაძე - გეგუთი, გივშტიბი, ცხუნკური 
შველიაშვილი - ილემი
 
შველიძე - მაქათუბანი, მიროწმინდა, საბე, საქარა, შროშა, ხონი 
შილაკაძე - ჯიქთუბანი 
შოვნაძე - დიდი ჯიხაიში, ფერსათი 
შოთაძე - რუფოთი, ფერსათი, ქუთაისი, ჩხარი 
შონვაძე - დიდი ჯიხაიში
 
შტერაძე - კუშუბაური 
შუაკიძე - საირხე, ჩიხა, ჭალა
 
შუბაშვილი - ჩხარი 
შუბითიძე - ზეციხე 
შუბლაძე - დიდი ჯიხაიში, ფუთი, ჩუნეში, ჭყვიში 
შუკაკიძე - საირხე, სკინდორი, ჩიხა 
შუღლაძე - გოდოგანი, ეწერი (თერჯოლის რაიონი), რუფოთი, ხონი 

შხიანი - ქუთაისი