გვარები იმერეთში


ქაბზიანიძე - როკითი, ღანირი 
ქაბზინაძე - ჯიხაიში 
ქადაგიძე - დილიკაური 
ქავზინაძე - ვანი, ივანდიდი, როკითი, ქუტირი, ღანირი, ჯიხაიში 
ქავთარაძე - დიდი ჯიხაიში, ვანი, თერჯოლა, ისრითი, კლდეეთი, მერჯევი, რუფოთი, სავანე, ქუთაისი, ცხრაწყარო, ხონი 
ქავთარია - ვანი, მათხოჯი 
ქათამაძე - ახალსოფელი, გურნა, ეწერი (თერჯოლის რაიონი), თერჯოლა, ივანდიდი, ნაბოსლევი, საქარა, საწირე, ტყაჩირი, ფუთი, ძიროვანი  
ქამუშაძე - მარტოთუბანი, ქორეთი 
ქანდავაძე - სვირიში
 
ქანდარია - ჩხერი 
ქარაბაკი - ჩხარი 
ქართველი - გეგუთი, თხილთაწყარო, პატრიკეთი, სამტერდია 
ქართველიშვილი - გეგუთი, საზანო, სიმონეთი, ტაბაკინი, ყუმური 
ქარქაშაძე - დაბაძველი, ეწერი (თერჯოლის რაიონი), სიმონეთი, სკანდე, ღვანკითი, ძევრი  
ქარჩხაძე - გუმათი, ინაშაური, ხანი 
ქარცაძე - თერჯოლა 
ქასრაშვილი - თხილთაწყარო, ტყიბული 
ქასრაძე - ბობოთი, მიროწმინდა, ხონი (ხარაგაულის რაიონი) 
ქაფიანიძე - ჭილოვანი 
ქაშაკაშვილი - დარკვეთი, ზედუბანი, ზოდი, თერჯოლა 
ქაშიბაძე - ახალბედისეული, კურსები, ცხუნკური 
ქაშიპაძე - კურსები
 
ქაცარავა - ხონი 
ქაცარიძე - ჭალატყე 
ქაჯაია - ღანირი, ჭაგანი 
ქებაძე - ბოსლევი 
ქებულაძე - ქვიტირი, ჭყვიში 
ქელბაქიანი - დედალაური, ოჯოლა 
ქელბახაძე - ოფშკვითი
 
ქემერტელაძე - მერჯევი, სპეთი 
ქემეტელიძე - სპეთი
 
ქემოკლიძე - ძევრი 
ქერია - ქვიტირი 
ქერცაძე - სანახშირე
 
ქვათაძე - ზედუბანი, ითხვისი, საზანო, ხონი 
ქვათელაძე - ხონი 
ქვარიანი - გოდოგანი, თერჯოლა, ტობანიერი 
ქვარქვალიძე - დიდი ჯიხაიში 
ქვაჩაკიძე - ქვიტირი
 
ქველაძე - კლდეეთი, რუფოთი, საირხე, სპეთი, ჩიხა 
ქველიაშვილი - თავასა, ლაშე, ქვაციხე 
ქველიძე - ითხვისი, საქარა 
ქვერაია - ჭაგანი 
ქვირია - დიდი ჯიხაიში 
ქიმაძე - სპეთი 
ქიმუცაძე - გადიდი 
ქიოტიშვილი - ლეღვანი, საქარა 
ქირავა - საზანო 
ქირათელიძე - ნაბოსლევი
 
ქიშმარია - ღანირი 
ქლიბაძე - დილიკაური, კიკნაველეთი, საქარა 
ქობალია - ინაშაური, კიკნაველითი 
ქობალიანი - ნაბოსლევი 
ქობულაშვილი - ღანირი 
ქობულაძე - საქარა 
ქობულია - გეგუთი 
ქობულოვი - ღანირი
 
ქომეთიანი - ვარძია
 
ქონდარაძე - ვანი 

ქორიშვილი - ზუგდიდი, ოქტომბერი, ჭაქვინჯი

 
ქორიძე - გამოჩინებული, ოფეთი, ჟონეთი, საჯავახო, ყუმისთავი, ცხუნკური 
ქორქაშვილი - ფარცხანაყანევი, ცხუნკური, ხონი
 
ქორქიევი - ფარცხანაყანევი 
ქოქოსაძე - ტყელვანი, ფარცხნალი, ჩიხა
 
ქოჩაძე - ზეციხე
 
ქოჩეჩაშვილი - საქარა 
ქოჩიაშვილი - დილიკაური, თერჯოლა, სვირი, ხონი (ხარაგაულის რაიონი) 
ქოჩლაძე - თაბაგრები 
ქუთათელაძე - დიდი ჯიხაიში, ივანდიდი, ქუთაისი, ყუმისთავი, შუამთა, ჩუნეში, ცხუნკური, ხონი, ჯიხაიში 
ქუთელია - ივანდიდი 
ქურდავანიძე - შროშა 
ქურდაძე - ბაჯითი, კიკნაველეთი, მარელისი, შროშა, ჩხარი
 
ქურდიანი - გეგუთი, პატრიკეთი 
ქურდოვანიძე - შროშა 
ქურცაძე - ზოდი, ღვანკითი, ჩხარი
 
ქურციკიძე - გორისა, დუნთა, ვარდიგორა, ზედუბანი, ზოდი, თერჯოლა, ითხვისი, მუხურა, ქორეთი, შროშა 
ქუქალია - ჭყვიში
 
ქუცურიძე - ჭალა