გვარები იმერეთში


კვატაია - თერჯოლა, სიქთარვა

 
კაალაძე - ჭყვიში, ჯიქთუბანი 
კავაძე - სიმონეთი 
კავთელაძე - გორისა, დილიკაური, ზეციხე, რგანი, სვირი 

კავილაძე - ზესტაფონი, ლახუნდარა, ქუთაისი, წყალაფორეთი, ცხრაწყარო, ხარაგაული, ხონი

 
კაკაბაძე - დიდი ჯიხაიში, ეწერი (სამტრედიის რაიონი), კუხი, ლაში, ცხუნკური, ჭყვიში, ხონი 
კაკალაძე - ეწერი (სამტრედიის რაიონი), კურსები 
კაკალეიშვილი - შუბანი 
კაკალიაშვილი - წყნორი 
კაკაურიძე - ახალბედისეული, სვირი 
კაკიაშვილი - ნებოძირი, მოლითი, ჩრდილი, ბეჟათუბანი, ზვარე 
კაკოიშვილი - რუფოთი, საზანო 
კაკოჩაშვილი - ჩხარი 
კაკუშაძე - გურნა, მანდიკორი, პატრიკეთი
 
კალანდაძე - ნოღა, საჯავახო, ბორითი 
კალატოზი - ზოვრეთი, ჩხარი 
კალაძე - ეწერი (სამტრედიის რაიონი), ჭყვიში, ჯიქთუბანი 
კალმახელიძე - დუნთა, ნაგარევი, ჩიხა 
კალოიანი - გამოჩინებული, საჯავახო 
კამკამიძე - საბე, სარგვეში, ღარიხევი 
კამკაძე - ქუთაისი 
კამლაძე - საწაბლე, სვირი, ტაბაკინი, შროშა 
კანაჩაძე - ხონი
 
კანდელაკი - ბზვანი, გოდოგანი, მესხეთი, ნაბოსლევი, ნაგარევი, რიონო, სორმონი, ქვიტირი, ქუთაისი 
კანთელაძე - სვირი 
კანკაძე - ვანი, ინაშაური, მაღლაკი, ტობანიერი
 
კანჯარაძე - დიმი, ხონი 

კაპანაძე - არგვეთა, არგვეთი, ბოსლევი, გეგუთი, დარკვეთი, თაბაგრები, თვალუეთი, ითხვისი, კაცხი, კვალითი, კლდეეთი, კორბოული, მერჯევი, მორძგვეთი, ნავარძეთი, ობჩა, ოფშკვითი, საზანო, სვირი, ტყემლოვანა, უსახელო, ქორეთი, ღორეშა, ჩიხა, ჩხირაული, ცხრაწყარო, ჭილოვანი, ხონი, ჯალაურთა

 
კაპატაძე - ბზვანი, ისრითი
 
კაპეტივაძე - გეგუთი
 
კაპჭინაშვილი - ზარათი
 
კაპჭელაშვილი - გოდოგანი, ზარათი, კურსები 
კარანაძე - დიმი, ქვიტირი 
კარგარეთელი - როკითი 
კარკაძე - წაბლარასხევი 
კარსანიძე - მათხოჯი 
კარტოზია - ჭაგანი 
კასაპაშვილი - ქუთაისი
 
კაშია - ზედა ბაში, ქვედა ბაში 
კაშმაძე - ქვედა ბაში
 
კაჩუხაშვილი - ქუთაისი, [გორი] 
კაცაძე - გამოჩინებული, კუშუბაური, საჯავახო 
კაციტაძე - დარკვეთი, დუნთა, ვანი (ხარაგაულის რაიონი), ზედუბანი, თაბაგრები, ობჩა, სკიდორი, ქუთაისი, წირქვალი 
კაჭარავა - ქუთაისი 
კაჭახიძე - დიდი ჯიხაიში, ჯიხაიში 
კაჭკაჭიშვილი - ბზვანი, რუფოთი
 
კაჭკაჭოვი - რუფოთი 
კახაია - ტყაჩირი 
კახაძე - დიდი ჯიხაიში, შუამთა
 
კახელი - საქარა 
კახიანი - დიმი, ეწერი (სამტრედიის რაიონი), კორბოული, ნოღა, საჯავახო, შუბანი, ჯიქთუბანი
 
კახიძე - ეწერი (თერჯოლის რაიონი), ვარდიგორა, თერჯოლა, თხილთაწყარო, ობჩა, რუფოთი, სიმონეთი  
კახნიაშვილი - დილიკაური 
კბილაშვილი - წაბლარასხევი 
კევალიშვილი - კონტუათი 
კევენაძე - წირქვალი 
კევლიშვილი - გორისა, ნავარძეთი 
კეზევაძე - გელათი, რიონი, სიმონეთი 
კეთილაძე - ცხუნკური, ჭყეპი, ხონი 
კეკელია - ჭყვიში 
კეკელიძე - ტობანიერი  
კეკენაძე - ზედუბანი 
კელენჯერიძე - კიკნაველეთი, ტაბაკინი 
კენჭოშვილი - თაბაგრები, სკანდე 
კეპულაძე - ზედა ბაში, მაღლაკი, ოფშკვითი 
კეჟერაძე - ქუთაისი 
კერელეისშვილი - ტაბაკინი 
კერესელიძე - არგვეთი, გორისა, თხილთაწყარო, რგანი, საზანო, სკანდე, ხრეითი 
კერვალიშვილი - დედალაური 
კერკენჯია - სამტრედია 

კესარელი - ორღული, საჩხერე, ჩიხა,
გვარი კესარელიძე დაფიქსირებულია სოფ. ჩიხაში XIX საუკუნის 40-იან წლებში იმერეთის აღსარების მთქმელთა სიებში (ფონდი 21). იხ. მერაბ კეზევაძის წიგნი: ქართული გვარსახელები იმერეთში, ქუთაისი 2004 წ. გვ. 148. 

 
კეშელავა - საჯავახო 
კვამლაძე - სავანე 

კვანტალიანი - დიდი ჯიხაიში, კულაში, მაღლაკი, მელაური, ნაბაკევი, პერევისი(ა), სამტრედია, ქუთაისი, ღანირი, ჭიათურა, ხონი

 
კვანტიძე - ვარძია, საზანო 
კვანტრე - რიონი 
კვანტრეშვილი - სვირი 
კვანცხაძე - ღანირი 
კვარაცხელია - ოფშკვითი 
კვარამცხია - ძლოურ, დანეთი
 
კვარაცხია - ძლოურ, დანეთი 
კვატაშიძე - ბობოთი 
კვატიტი - გეგუთი 
კვახაძე - დედალაური, კაცხი 
კვახაჭელიძე - საზანო 
კვერეხაძე - შუამთა
 
კვერნაძე - დიდი ჯიხაიში, ვანი, ივანდიდი, მაღლაკი, ობშკვითი, ტყაჩირი, ქვედა ბაში 
კვერღელიძე - სამტრედია 

კვესაძე - ქორეთი, ქუთაისი

 
კვესიტაძე - ბოსლევი, სვირი 
კვეტენაძე - ზოვრეთი, სვირი
 
კვეჩეხაძე - კიკნაველეთი 
კვეცაძე - წევა 
კვიმსაძე - გოდოგანი, კურსები, ჭოგნარი 
კვინიკაძე - ვარძია, ლაშე, მარელისი, სანახშირე, საქარა, ღორეშა, ცხრაწყარო, ხორითი 
კვინიხიძე - ქუთაისი, ჩხარი
 
კვინტრაძე - საჯავახო 
კვინცარიძე - ხონი 
კვიჟაშვილი - საზანო 
კვიჟინაძე - ბერეთისა, შუქრუთი
 
კვირაკვახიძე - კიცხი 
კვირიკაშვილი - ზეგანი, ილემი, ლაშე, ღარიხევი, წევა, ხორითი 
კვირიკაძე - დიმი, ოჯოლა 
კვირიკეშვილი - ჯვარისა 
კვირიკეიშვილი - ვარძია, სოჩხეთი, ჯვარისა
 
კვიცარიძე - ვაკისუბანი, ოფურჩხეთი, ხონი 
კიბაბიძე - დიდი ჯიხაიში, საჯავახო, ჭყვიში 
კივილაძე - ჭორვილა 
კიზივაძე - ღანირი 
კიზურია - ქუთაისი
 
კიკაბიძე - დედალაური, დიდი ჯიხაიში, საჯავახო 
კიკალეიშვილი - ჯიხაიში 
კიკატუნაძე - გვიშტიბი 
კიკატუნიძე - გვიშტიბი
 
კიკაჩეიშვილი - პატარა ჯიხაიში, ჭყვიში, ჯიხაიში
 
კიკვაძე - გადიდი, გამოჩინებული, გუმბარა, ზენობანი (ვანის რაიონი), საჯავახო, ფარცხანაყანევი 
კიკვიძე - მერჯევი, ხომული 
კიკიანი - გეგუთი, პატრიკეთი, ქუთაისი 
კიკნაველიძე - ზეგანი, კიკნაველეთი 
კიკნაძე - ირტავაზა, ობჩა, საბე, სარგვეში, საქარა, სვირი, ფარცხანალი, ღარიხევი, ღორეშა, ჩხერი 
კიკოიშვილი - ვარძია 
კიკოლაშვილი - ლაშე 
კიკოლიაშვილი - ქუთაისი, წყალტუბო [ბოლნისი] 
კიკუტაძე - გადიდი 
კილაძე - გადიდი, გეგუთი, კორბული, ფარცხანაყანევი
 
კილვარიძე - კიცხი 
კილტავა - ღანირი 
კინწურაშვილი - დედელაური, კუხი, ჟონეთი, ჩუნეთი, წყალტუბო, ხომული 
კინწურია - საყულია 
კიპაროიძე - არგვეთი, ირტავაზა 
კირვალიშვილი - დუნთა 
კირვალიძე - დუნთა, მერჯევი 

კომუნაძე - ხელოვნურად შექმნილი გვარსახელია. მიანიჭეს საბავშვო სახლში მოყვანილ უცნობ ბავშვს 1930-იან წლებში. [იხ. ი. მაისურაძე, ქართული გვარსახელები, თბ., 1981, გვ. 90]. 

 
კოკელაძე - ახალდაბა 
კოკელიძე - ობჩა, ტყაჩირი 
კოკოჩაშვილი - სკანდე 
კოკუბა - ობჩა 
კომლაძე - სავანე 
კოპალეიშვილი - ვაზისუბანი, იანეთი, სამტრედია, ჭყვიში, ჯიქთუბანი 
კოპალიანი - ძეძილეთი 

კოპაძე - ვაშლევი, ფერსათი, შროშა, ცხრაწყარო

 
კორიფაძე - საჯავახო 
კორტი - მუხურა 
კორშია - გამოჩინებული 
კურცხალაშვილი - ზოვრეთი 
კურცხალია - არგვეთი, ზოვრეთი, მარელისი, საქარა
 
კუსიანი - უსახელო, ჭალა 
კუტალაძე - გამოჩინებული, სარევი, საჯავახო, სიმონეთი, ძევრი 
კუტალეიშვილი - ილემი 
კუხიანიძე - გეგუთი, ზარათი, მესხეთი  
კუტივაძე - თხილთაწყარო, ივანდიდი, მაღლაკი, მუხურა, ყუმისთავი, ჩუნეში
 
კუჭავა - გვიშტიბი, ქუთაისი, ქუტირი, წყალტუბო, ჭოლევი, ხონი 
კუჭაიძე - საყულია, ცხრაწყარო
 
კუჭაშვილი - მოხვა, ნავარძეთი, საზანო
 
კუჭუხიძე - მესხეთი, საქარა, საყულია, ფარცხანაყანევი, ჭყვიში
 
კუხალაშვილი - ახალდაბისეული, გვიშტიბი, ცხუნკური 
კუხალეიშვილი - ახალდაბისეული 
კუხელაშვილი - გვიშტიბი, ცხუნკური 
კუპატაძე - გოგნი, კაცხი, მოხვა, მუხურა, საზანო, სარეკი, საქარა, საწირე, სვირი, სიმონეთი, შუქრუთი 
კუპრაშვილი - არგვეთი, კურსები, ობჩა, სანახშირე, ტყაჩირი, ქვიტირი, ცუცხვათი, ჭყვიში
 
კუპრაძე - მაქათუბანი, უბისა, ღორეშა
 
კუპრეიშვილი - ივანდიდი 
კრავეიშვილი - ქუტირი 
კრაველიძე - სპეთი 
კრავიშვილი - სიმონეთი 
კრიპუჭაძე - საჯავახო 
კროჭი - საზანო, ქვაციხე, ღვანკითი 
კუბლაშვილი - ახალდაბა, გელათი, მანდიკორი, საწირე, ტაბაკინი, ღვანკითი, ძიროვანი 
კუდრნაძე - მაღლაკი 
კუკულავა - ჭოგნარი 
კუნჭულია - საყულია 
კუპატაშვილი - გოგნი 
კურტანიძე - ამაშუკეთი, ვაშლევი, ირტავაზა, კიცხი, საირხე, სკინდორი, ღორეშა, ჩხერი 
კორძაია - შროშა
 
კორძაძე - ბზვანი, გუბი, ვანი, ტობანიერი, ყუმური, შუამთა
 
კოსტავა - ისრითი, კუხი, მაღლაკი, ქუთაისი 
კოტაძე - ტყაჩირი 
კოტეშაიძე - ღანირი 
კოტია - სამტრედია 
კოტიშაძე - დიდი ჯიხაიში, ღანირი, ხონი 
კოღოშვილი - ქუთაისი 
კოღუაშვილი - ბანოჯა, ოფშკვითი, პატრიკეთი, ქუთაისი, ყუმისთავი 
კოჩაძე - ვარძია, თავასა, სანახშირე 
კოჩივარე - პატრიკეთი 
კოხოძე - ზეგანი, ხვალასკური 
კოხრეიძე - დიდი ჯიხაიში, იანეთი, სამტრედია, სვირი, ფარცხანაყანევი, ჯიხაიში 
კოხრელიძე - დიდი ჯიხაიში, იანეთი, სამტრედია
 
კლატეიშვილი - ღანირი 
კლაჯეიშვილი - ჭაგანი 
კლდიაშვილი - სიმონეთი, ხონი 
კობახიძე - არგვეთა, არგვეთი, დიმი, კნაველეთი, მერჯევი, როდინაული, საზანო, სვირი, სიმონეთი, ქვედა ბაში, ჭოგნარი, ხონი, ჯალაურთა 
კობერიძე - ითხვისი, ფერსათი 
კობეშავიძე - დედალაური, მაღლაკი, ქუთაისი, შუამთა, ხონი
 
კობზირიძე - სვირი 
კობიაშვილი - ითხვისი 
კობრავა - მუხაყრუა, ოფეთი 
კოვზირიძე - სვირი, ღვანკითი, წაბლარასხევი, ხონი 
კირთაძე - ახალბედისეული, გვიშტიბი 
კირკიტაძე - დილიკაური, ვარდიგორა, თავასა, თერჯოლა, მუხურა, რუფოთი, საზანო, საქარა, სიმონეთი 
კისკეიძე - მესხეთი 
კიტია - სამტრედია 
კიწავა - კიცხი 
კიწმარიშვილი - საჯავახო