გვარები იმერეთში


ვადაჭკორია - ტყაჩირი 
ვადაჭყორე - ტყაჩირი 
ვარდანეიშვილი - ქუთაისი 
ვარდანიძე - ქვილიშორი, ყუმისთავი 
ვარდოსანიძე - გურნა, ზოვრეთი, მუხურა, როდინაული, საზანო, ტყიბული, ფუთი, ჩხარი 
ვარდუკაძე - ტაბაკინი
 
ვასაძე - სარგვეში, ტოლები
 
ვაშაკიძე - გუბი, დიდი ჯიხაიში, დიმი, კუხი, საყულია, ჭყვიში 
ვაშალომიძე - ტოლები 
ვაშაყმაძე - დიხაშხო, ვანი, ობჩა, საჯავახო, ტყელვანი, შუამთა 
ვაშაძე - მღვიმევი, ქუთაისი, ჯალაურთა 
ვაშლაძე - შროშა
 
ვაჩეიშვილი - საჯავახო 
ვაჩიბერაძე - პატრიკეთი
 
ვაჩიბერიძე - პატრიკეთი 
ვაჭარაძე - არგვეთა, გორისა, თავასა, კვალითი, კუხი, ობჩა, პატრიკეთი, საზანო, საქარა, ღვანკითი 
ვაჭარიძე - სავანე 
ვაჭრიძე - გორისა, სავანე 
ვახამია - სამტრედია 
ვახანელი - დუნთა 
ვახანია - სამტრედია
 
ვახტანგაძე - მუხურა, სორმონი, ჭოგნარი 
ველიაშვილი - ოფშკვითი 
ვერულაშვილი - ზოვრეთი, თერჯოლა, თხილთაწყარო, ისრითი, სიმონეთი, ჩხარი 
ვერულეიშვილი - ეწერი (სამტრედიის რაიონი), ჯიქთუბანი 
ვეფხაძე - ლეღვანი, საბე, სავანე, სარგვეში, ღარიხევი 
ვეფხვაძე - ლეღვანი, საბე, სავანე, სარგვეში, ტაბაკინი, ღარიხევი 
ვეფხვიაშვილი - თავასა
 
ვეშაპიძე - საირხე 
ვეჭყომაძე - კურსები 
ვირსალაძე - ეწერი (თერჯოლის რაიონი), კოკა, სიმონეთი